Böbrek Nakli

Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezlikli hastaların tedavisinde altın standart olup, bilinen en iyi tedavi şeklidir. Böbrek nakli sadece hayat kalitesini düzeltmekle kalmaz, yaşam ömrünü de en az 2.5 kat daha uzatır. Böbrek nakli yüzlerce, binlerce insan için özgürlüğe giden ve zincirleri koparan bir yoldur. Böbrek nakli ameliyatları diyalize giren her hastanın hayallerini süsler. Belirli bir süre, belki de yıllarca makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren, ancak kısıtlı sıvı ve katı tüketmelerine izin verilen, seyahat özgürlükleri ellerinden alınmış ve bu bağlamda iş, aile ve sosyal hayatları kısıtlanmış bu kişiler bir böbrek bulma hayali ve sadece normal bir insan yaşamı sürme umutları ile çile doldururlar. Hele o mini mini yavrular!. Akranları okula gider, sokaklarda oynayıp gönüllerince su içerken; onların evlerinde adeta hapsolup arkadaşlarının ardından özlemle ve imrenerek bakmaları ne acıdır…

 

Böbrek nakli büyük bir ameliyattır. Bu ameliyatın büyüklüğü ameliyatın zorluğundan değil, hastanın kendi hastalığından dolayıdır. Diyalize giren hastaların ameliyat riski normal bir insana göre daha fazladır. Ancak diyalize girmek veya diyalizde devam etmek daha da risklidir. Canlı vericiden yapılan nakiller programlı ameliyatlar olduğundan ameliyata girecek hasta çok iyi hazırlanmaktadır. Bu nedenle ameliyat riski oldukça düşüktür. Ameliyat sırasında kaybettiğimiz hastamız hiç olmadığı gibi, ameliyatın ilk 1 ayında kaybettiğimiz hasta sayısı da çok düşüktür.

Canlı vericiler bizim için çok önemlidir. Onlar sevdiklerinin hayatlarını kurtarmak için ameliyat masasına yatmaktadırlar. Bu nedenle bu fedakarlıkları karşılığında onlara ne ameliyat sırasında ne de hayatları boyunca bu ameliyat sebebiyle hiçbir zarara uğramamaları gerekir. Onları deyim yerindeyse saçından ayak tırnaklarına kadar detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu incelemelerde çok erken safhada mevcut başka hastalıkları saptayarak verici adaylarının geç kalmadan iyileşmelerini sağladık. En ufak kuşkulu durumda o kişileri verici olarak kabul etmiyoruz. Ancak çok sağlıklıysalar ve böbrek verdikten sonra da sağlıklı kalacaklarsa verici olarak kabul ediyoruz. İsveç’te yapılan bir incelemede böbrek vericilerin daha uzun yaşadıkları saptanmış. Tabii ki, böbrek verdiklerinden değil, zaten çok sağlıklı olup böbrek vermeleri onların hayatlarını etkilemediğinden olmuştur.

Ameliyat sonrası alıcı ve verici sağlıklı bir insan ne yapması gerekiyorsa onu yapmalıdırlar. Bol spor, bol sıvı tüketimi, kilo almama, tuzsuz yeme ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak. Alıcı bunun dışında ilaçlarını düzenli kullanacak ve kontrollerine düzenli gidecek.