Prof. Dr. Alp Gürkan

Prof. Dr. Alp GÜRKAN, İzmir’de doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. Aynı yıl, 18 ay süreyle Yale University Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü Deneysel Cerrahi Merkezinde çalıştı. İhtisasını ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yapıp ve 1989 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Daha sonra Manisa SSK Hastanesi’nde mecburi hizmet yükümlüğünü ve Amasya 100 Yataklı Askeri Hastane’de askerlik vaziyetini yerine getirdi.

1992 yılında SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli bölümü kurmakla görevlendirildi. 1992 yılında Ege Üniversitesi Organ Nakli Bölümünde ve Harvard Üniversitesi Women’s and Brigham Hastanesinde 6’şar ay organ nakli eğitimi aldı. Kasım 1992 yılında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Organ Nakli ameliyatlarına başladı. Türkiye’de organ nakli ile ilgili ilk çapraz böbrek nakli, ilk laparoskopik verici ameliyatı, ilk ince barsak nakli gibi ilkleri uyguladı.

1997 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2003 yılında da aynı hastanede 3. Cerrahi Kliniği sorumlusu oldu.

2008 yılında Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde organ nakli bölümünü kurarak, o hastanede genel cerrahi doçenti olarak göreve başladı. 2009 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi ve Florance Nightingale Hastanesinde Genel Cerrahi Profesörü ve Böbrek Nakli Merkezi sorumlusu olarak göreve başladı.

Dr. GÜRKAN, Türk Tabipler Birliği, Ulusal Cerrahi Derneği, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği (Europian Dialysis and Transplantation Association), New York Bilimler Akademisi ve American Collage of Surgeons (Amerikan Cerrahlar Koleji), American Transplant Surgeon’s Assoc. (Amerikan Transplant cerrahları Birliği) gibi ulusal ve uluslarası mesleki derneklere üyedir.

Birçok ulusal kongrede çalışmalarından dolayı, mesleki etkinliklerinden dolayı da Sağlık Bakanlığı, İzmir Tabip Odası, SSK Genel Müdürlüğü, hasta dernekleri tarafından çeşitli ödülleri mevcuttur.

8 kitap bölüm yazarlığı, 2 kitap tercüme editörlüğü ve 6 bölüm çevirisi, 59 adet yurtiçi yayın, 32 adet yurtdışı yayını, 173 adet yurtiçi ve yurtdışı bildirisi bulunan Prof. Dr. Alp GÜRKAN, şu anda Tuzla’da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi’nde mesleki çalışmalarına devam etmektedir.